Projektni partneri

Cilj programa EXCHANGE 3

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

Projekti u toku

Naziv: GIS - ključ razvoja novog  Zlatibora
Donator: Evropska unija, Program Exchange 3
Partneri: Grad Kragujevac
Vrednost: 191.690,48 EUR
Period realizacije: 21.09.2010. - 21.12.2011.
   
Projekat „GIS - ključ razvoja novog Zlatibora“ se finansira uz finansijsku pomoć EU kroz Exchange 3 Program.

Kompleksna situacija i problemi u oblasti urbanizma su iskazali potrebu za uspostavljanje sistema planiranja, a posebno planiranja prostornog razvoja opštine Čajetina, kao i potreba za boljom koordinacijom svih opštinskih institucija, a naročito komunalnih službi, upućuju na inicijativu o razvoju geografskog informacionog sistema (GIS-a). Uspostavljanjem funkcionalnog, operativnog GIS-a dobiće se savremeni alat kojim će se prostorno planiranje i upravljanje zemljištem podići na nivo u skladu sa evropskim standardima, što će znatno unaprediti efikasnost rada i podići će kvalitet usluga službi loklane samouprave Čajetina, što je ujedno i specifični cilj ovoga projekta.

Opšti cilj: Opština Čajetina je razvijen i moderan servis u službi gradjana i privrednog razvoja
Posebni cilj: Unapredjena efikasnost rada i podignut kvalitet usluga lokalne samouprave Čajetina putem uvodjenja GIS-a

Rezultati projekta:
1. Uspostavljen operativan, veb orjentisan geografski informacioni sistem (GIS) u opštini Čajetina
2. Zaposleni u Opštinskoj upravi i javnim preduzećima su edukovani i obučeni za korišćenje GIS-a i primenjuju stečana znanja
3. Uspešno promovisani rezultati projekta, predstavljene mogućnosti GIS-a i njegoveog daljeg razvoja