Projektni partneri

Cilj programa EXCHANGE 3

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

Opština Čajetina


Opština Čajetina se nalazi u jugozapadnom delu Republike Srbije, sa severa okružena opštinom Užice, sa istoka opštinom Arilje, sa jugoistoka opštinom Nova Varoš, sa juga opštinom Priboj, a sa zapada Republikom BiH.


Administrativno pripada Zlatiborskom okrugu i zauzima površinu od 647 km. Prostor opštine Čajetina geografski podrazumeva talasastu visoravan između reka Sušice i Uvca i planina Tare i Murtenice, sa planinskim masivom Zlatibora kao središnim i glavnim delom. Na povoljan geografski položaj Opštine utiču magistralni putevi za Crnu Goru (Jadransko more) i Republiku BiH. Preko teritorije Opštine Čajetina prolazi i pruga Beograd-Bar, a u neposrednoj blizini se nalazi aerodrom Ponikve (vojni aerodrom koji nije u funkciji, a planira se za civilni saobraćaj). Površina opštine je (ha) 64700. Najveći deo ovog područja ima izgled prostrane, zatalasane visoravni prosečne nadmorske visine oko 1000 metara. Po ivičnom delu visoravni dižu se uzvišenja, od kojih se naročito ističu Tornik (1496 m.n.v.) i Čigota (1422 m.n.v.). Veći broj uzvišenja se takođe nalazi u unutrašnjem delu visoravni.

Brdsko-planinski deo, koji čini 80% ovog prostora, je naseljen od 600 do 1100 m nadmorske visine. Klima ovog područja pripada umereno-kontinentalnom tipu, sa uticajem planinske klime. Poljoprivreda je na drugom mestu po važnosti za razvoj opštine Čajetina. Postoje odgovarajuće prirodne pretpostavke i pogodnosti za razvoj stočarstva. Na području opštine prema popisu iz 2002.godine, ima 7.016 grla govedi i 30.752 grla ovaca. To daje godišnju proizvodnju od oko 12.000.000 litara mleka. Od ukupno 5.146 domaćinstava, oko 3.500 se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Od prerađivačkih kapaciteta u oblasti poljoprivredne proizvodnje najzastupljenija je prerada mesa i mleka.