Projektni partneri

Cilj programa EXCHANGE 3

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

Korisnici

Predstavnici zainteresovanih ciljnih grupa:
- JKP “Zlatibor”
- Služba za katastar nepokretnosti Čajetina
- OUP Čajetina (vatrogasna jedinaca)
- Turistička organizacija Zlatibor
- EPS poslovnica Čajetina
- “Zlatibor gas”
- Pošte i Telekom Srbije