Projektni partneri

Cilj programa EXCHANGE 3

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

Komponente

Komponenta 1: SLOR i SLAP - dalja podrška jedinicama lokalne samouprave u planiranju i sprovođenju strategija održivog razvoja uključujući opštinsku infrastrukturu.
Planirani rezultati:
 1. Metodološki okvir za izradu SLOR-a promovisan na nacionalnom nivou i svi zainteresovani akteri informisani
 2. Razvijeno najmanje 15 novih strategija održivog razvoja
 3. Redovno praćenje procesa planiranja na opštinskom nivou, uključujući pripremu godišnjih preseka stanja, kao i kvalitativnu analizu izrađenih strateških dokumenata
 4. Lokalne vlasti redovno koriste SLAP informativni sistem za razvoj infrastrukturnih projekata
 5. Unapređena koordinacija i promocija procesa programiranja infrastrukturnih projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Komponenta 2: Opštinske finansije - dalja podrška jedinicama lokalne samouprave u cilju poboljšanja upravljanja opštinskim finansijama i upoznavanja sa višegodišnjim planiranjem.
Planirani rezultati:
 1. SKGO redovno podržava lokalne vlasti u procesu primene novih zakona
 2. SKGO redovno podržava predstavnike lokalnih samouprava u Komisiji za finansiranje lokalnih samouprava
 3. SKGO spremna da podrži opštine u procesu izrade programskih budžeta.

Komponenta 3: Koordinacija i implementacija obuka - dalje jačanje uloge SKGO u koordinaciji i realizaciji obuka namenjenih lokalnim samoupravama.
Planirani rezultati:
 1. Realizovana podrška u vidu obuka i opštinskih uslužnih paketa za najmanje 50 lokalnih samouprava u skladu sa identifikovanim potrebama
 2. Unapređen rad mreže poverenika SKGO kroz organizaciju redovnih sastanaka i obuka sa studijskim posetama.

Komponenta 4: Podrška u sprovođenju grant šeme Exchange 3 kroz dva poziva za podnošenje predloga projekata.
Planirani rezultati:
 1. Dovoljan broj predloga projekata podnet od strane lokalnih samouprava
 2. Dva poziva za podnošenje projekata uspešno sprovedena od strane SKGO
 3. Projekti koji su odabrani za finansiranje su uspešno sprovedeni.

Komponenta 5: Podrška u procesu programiranja donatorske pomoći za oblast razvoja lokalnih samouprava.
Planirani rezultati:
 1. Razvoj platforme za programiranje pomoći u oblasti dobrog upravljanja i razvoja zajednice koja uključuje probleme, ciljeve, mere i interesne grupe definisane kroz široki konsultativni proces i predstavljena ministarstvima i donatorima,
 2. Lokalne vlasti redovno informisane o mogućnostima finansiranja projekat.