Projektni partneri

Cilj programa EXCHANGE 3

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

Aktivnosti na projektu "GIS - ključ razvoja novog Zlatibora"

Na konferenciji za štampu održanoj 15. novembra u velikoj sali Opštinske uprave Čajetina, prisutne predstavnike Opštine, javnih preduzeća i medija, Projektni tim GIS-a upoznao je sa trenutnim, kao i predstojećim aktivnostima na projektu „GIS: ključ razvoja novog Zlatibora“.

O Projektu su govorili: Bojana Božanić - menadžer Projekta, Miodrag Mijović "GIS point" - Užice i Mr Zoran Jevremović sa Tehničkog fakulteta iz Čačka, koji je partner firmi  - "Dokus" na pripremi softvera za GIS opštine Čajetina.

GIS (Geografski informacioni sistem) je sistem koji omogućava unos, upravljanje, pretraživanje, manipulaciju i prezentaciju prostorno referenciranih podataka iz realnog sveta i na taj način omogućava veću efikasnost u upravljanju prostornim resursima i planiranju budućih potreba zajednice. Problemi i kompleksna situacija u oblasti urbanizma iskazali su potrebu za uspostavljanjem ovakvog sistema planiranja, posebno planiranja prostornog razvoja opštine Čajetina, kako bi se unapredila koordinacija svih opštinskih institucija a posebno komunalnih službi. Uspostavljanjem GIS-a dobiće se savremeni alat kojim će se prostorno planiranje i upravljanje zemljištem podići na nivo koji je u skladu sa evropskim standardima, a samim tim će se podići kvalitet usluga službi lokalne samouprave Čajetina, što je i specifični cilj Projekta.

Na ovoj pres konferenciji, predstavnici "GIS point-a" Užice i "Dokus-a" iz Čačka prezentovali su kako izgleda primena GIS-a na ortofoto snimku opštine Čajetina sa obradjenim podacima: putevi, vegetacija, urbanistički planovi, komunalne instalacije. Pomoću GIS sistema zainteresovani će imati uvid i u statističke analize podataka kao što su: gustina naseljenosti, starosna struktura populacije, stanje poreskih uplata i računa za javne komunalije itd.

Primenom GIS-a Opština očekuje povećanje efikasnosti i smanjenje troškova u administraciji, brži i bolji proces odlučivanja, bolju povezanost sa gradjanima, pristup prostornim podacima preko interneta i još mnogo toga.

Projekat "GIS: ključ razvoja novog Zlatibora" finansira Evropska unija.