Projektni partneri

Cilj programa EXCHANGE 3

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

Ciljevi

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

Posebni ciljevi programa razvijeni su na nivou pet komponenti programa:

  1. Komponenta 1: SLOR i SLAP - nastavak podrške opštinama u izradi strategija održivog razvoja (SLOR) i pripremi infrastrukturnih projekata (SLAP informacioni sistem)
  2. Komponenta 2: opštinske finansije - dalja podrškama gradovima i opštinama u procesu unapređenja rada opštinskih finansija i uvođenje programskog (višegodišnjeg) budžetiranja
  3. Komponenta 3: koordinacija i obuke - dalje jačanje uloge SKGO kao koordinatora i organizacija obuka za lokalne samouprave
  4. Komponenta 4: EXCHANGE 3 grant šema - uspešno sprovođenje EXCHANGE 3 grant šeme kroz dva poziva za podnošenje projekata
  5. Komponenta 5: programiranje - podrška procesu programiranja donatorske pomoći u oblasti razvoja lokalnih zajednica.