Projektni partneri

Cilj programa EXCHANGE 3

Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.

Poziv na završnu konferenciju

Projektni tim zadužen za realizaciju projekata "GIS: ključ razvoja novog Zlatibora” poziva Vas na konferenciju za štampu, u ponedeljak 19. decembra 2011. godine sa početkom u 10.00 časova, u Biblioteci u Čajetini.

Tema konferencije biće prezentacija GIS- a opštine Čajetina

Aktivnosti na projektu "GIS - ključ razvoja novog Zlatibora"

Na konferenciji za štampu održanoj 15. novembra u velikoj sali Opštinske uprave Čajetina, prisutne predstavnike Opštine, javnih preduzeća i medija, Projektni tim GIS-a upoznao je sa trenutnim, kao i predstojećim aktivnostima na projektu „GIS: ključ razvoja novog Zlatibora“.

Drugi sastanak projektnog tima "GIS ključ razvoja novog Zlatibora"

U sredu, 16. februara održan je drugi sastanak projektnog tima za realizaciju projekta „GIS ključ razvoja novog Zlatibora“, koji se realizuje u okviru Exchange 3 Programa uz finansijsku podršku Evropske Unije.

Planirane aktivnosti na projektu "GIS - ključ razvoja novog Zlatibora"

U okviru projekta GIS- ključ razvoja novog Zlatibora, u toku su planirane aktivnosti za ovaj period. Raspisan je tender za nabavku Hardverske opreme za uspostavljanje GIS-a. Ostvarena je saradnja sa Republičkim geodetskim zavodom, Službom za katastar nepokretnosti Čajetina sa kojom je otpočeo postupak formiranja digitalne baze (registra katastarskih parcela), što predstavlja osnovu za dalji razvoj Geografskog informacionog sistema.

GIS - ključ razvoja novog Zlatibora

8. decembra je održana konferencija  povodom početka realizacije projekta „GIS - ključ razvoja novog Zlatibora“ koji finansira Evropska unija kroz Exchange 3 program.

Sakupljač sadržaja