Услови коришћења ГИС система

Приступом на сајт Дигиталног ортофота Општине Чајетина
корисник је дужан прихватити следеће услове коришћења:
1. Општина Чајетина не одговара за било какву штету насталу као резултат употребе података са Дигиталног ортофота Општине Чајетина.
2. Подаци на овој wеб страници могу се у свако време ажурирати и за те промене не сносимо одговорност. Корисник наших података прихвата све ризике који могу настати њиховим коришћењем и прихватањем их користити искључиво за сопствене потребе и на сопствену одговорност.
3. Општина Чајетина не гарантује да ће ова Интернет локација бити у свако време доступна корисницима.
4. Забрањено је свако мењање, умножавање и дистрибуирање података са наведене wеб странице у било ком облику. Податке није допуштено дистрибуирати према трећим особама.
5. Општина Чајетина такође располаже правима за дизајн, слике и остала програмска решења wеб странице Дигиталног ортофота Општине Чајетина.
6. Општина Чајетина задржава право измене ових услова коришћења у било којем тренутку и не одговара за последице настале због тих промена.
7. Катастарске подлоге су само информативног карактера и Општина Чајетина не одговара за тачност и ажурност тих података.

ПРИХВАТАМ УСЛОВЕ

ГИС ПРИРУЧНИК

за локалне самоуправе у Србији
Техничка сарадња између Републике Србије
и Савезне Републике Немачке
Управљање земљиштем / Катастар у Србији.

ПРЕУЗМИТЕ ПРИРУЧНИК

ГИС кључ развоја новог Златибора

Програм EXCHANGE 3 - проспект

ПРЕУЗМИТЕ ПРОСПЕКТ